«

»

Mar 29

Historia GOK

Historia
DZIEJE DOMU KULTURY W LIPCE

Na początku była „KSENIA”, amatorska grupa teatralna utworzona przez Jana Wiśniewskiego na początku lat pięćdziesiątych. Zaczynali od wystawienia „Zemsty” i „Pana Jowialskiego” Aleksandra Fredry oraz „Niemców” Leona Kruczkowskiego. W 1959 roku „Głos Pracy” pisał: „bez świetlicy, beh1z fachowej pomocy reżyserskiej poziom sztuk zapewnia jedno z pierwszych miejsc w eliminacjach wojewódzkich (ówczesnego województwa koszalińskiego – przypis I.R.). Godna pochwały jest wytrwałość młodych ludzi, którzy przed południem pracują na stanowiskach referentów w GS, (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” przypis I.R.) a w długie wieczory w tych samych pokoikach odbywają próby, aby później objechać kilkanaście okolicznych wsi. Zapłata dla nich to uznanie i oklaski. Kierownikiem zespołu, reżyserem i scenografem jest Jan Wiśniewski.”

Aktorzy teatru h15„KSENIA” inspirowani przez swego przywódcę zainicjowali wybudowanie w czynie społecznym domu kultury. Ogółem koszt budowy wyniósł 4.350,000 zł w tym dotacje 1.450.000zł, a 2.900.000zł to środki własne. Dom Kultury powstał dlatego, że miejscowa społeczność poparła tę ideę, a ludzie oprócz pomocy finansowej wykonywali wszelkie możliwe prace budowlan001e. Nie zważano na falę zewnętrznej krytyki określającej przedsięwzięcie jako fantazję, a nawet kryminał. Budowę rozpoczęto 13 maja 1961 roku, a uroczyste otwarcie Gromadzkiego Ośrodka Kultury miało miejsce 22 lipca 1965 r. Był to z pewnością dzień triumfu Jana Wiśniewskiego i tych którzy Go wspierali. Dom Kultury był największym obiektem na wsi w woj. koszalińskim i jednym z największych w kh2raju.

Ponure lata sześćdziesiąte to dla rozwoju kultury w Lipce „złote lata”. GOK tętnił życiem, a jeden z dziennikarzy określił to „działalnością z odrobiną szaleństwa”. Już w 1965 roku założono 13 zespołów artystycznych i klubów zainteresowań, a kierowali nimi miejscowi nauczyciele i były to m.in.: zespół muzyczny i estradowy, który tworzyli bracia Wagnerzy z solistkami Panią Zofią Osesek i Rozwitą Weiland, która jednocześnie prowadziła zesph3ół wokalny „Kropeczki”. Dwa zespoły teatralne: wspomniany „Ksenia” oraz dziecięca grupa teatralna prowadzona przez Zofię Osesek i Ludwikę Romanowską , klub szachowy, klub kronikarski, Klub Młodego Rolnika.
W 1965 roku miał miejsce Powiatowy Zlot Młodzieży ze szkół rolniczych, a Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina tu, w Lipce przygotował premierę sztuki „Wdowy”. Występowały gościnnie teatry z Koszalina, Grudziądza i Warszawy. Odbywały się koncerty muzyki kameralnej, a popularny wówczas „Wesoły autobus” był sensacją w okolicy. Nic więc dziwnego, że Jan Wiśniewski uczestniczył w roli delegata na Zjeździe Kultury Polskiej w 1966 r. Kolejne lata to kilkadziesiąt spektakli teatrów zawodowych, np. „Dzika kaczka” Ibsena czy „Krakowiacy i górale” z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.h4
Trudno było zliczyć odbyte spotkania z literatami czy aktorami, np. St. Mikulskim, H. Bielicką, Wł. Kowalskim. W GOK rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich pod kierownictwem Ireny Paciorek, chór mieszany w liczbie 50 osób oraz dziecięcy zespół akordeonowy „Liliput” prowadzony przez Franciszka Gołła. Ruszyło też kino. W 1967 z wielką pompą nadano GOK i Gromadzkiej Bibliotece Publicznej imię 4 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego. Ewenementem w skali kraju było otwarcie pierwszej wiejskiej izby pamięci narodowej poświęconej walkom żołnierzy 4 Dywizji Piechoty. Miało też miejsce sympozjum na temat historii tejże Dywizji.
Wielką rangę uroczystości nadawała obecność szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. 003dywizji Józefa Urbanowicza. W 1968 roku GOK został najlepszą placówką kulturalno-oświatową województwa koszalińskiego. Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało GOK w Lipce mikrobus. Koniec lat 60 to działalność muzyczna zespołów instrumentalno wokalnych „Szafiry” prowadzonego przez Henryka Karnasa z braćmi i najmłodszym wówczas perkusistą Leszkiem Domagałą, zespołu dancingowego Krzysztofa Grabka z nie zapomnianym Witkiem Adlerem a także Witkiem Olejarczykiem i wieloma innymi młodymi muzykami.

Lata siedemdziesiąte 002przyniosły dalszy rozkwit działalności kulturalnej i oświatowej. Pracujący tu od lat Uniwersytet Powszechny stał się najlepszym w województwie. Nadal renomowane teatry odwiedzały Lipkę. Dała też koncert Orkiestra Filharmonii Koszalin, występowała Opera Bałtycka, a także zespoły estradowe m. in.: Czerwono – Czarni, Trubadurzy, Mieczysław Foog, cygański „Tabor” Kasia Sobczyk i inni.. W tym okresie GOK przygotował własne inscenizacje, z którymi objeżdżał wiele miejscowości. Były to m.in. „O lepsze jutro” czy „Ballada o kubku żołnierskim”.

W 1976 roku rozpoczął swój żywot kabaret „CEP”, którego dewizą było „Śmiać się z siebie”h5. W latach siedemdziesiątych rozpoczęło swoją działalność Społeczne Ognisko Muzyczne prowadzone przez Władysława Cześniowskiego, w latach późniejszych przez Agnieszkę Górską. Powstaje zespół instrumentalno wokalny „CORNUS” w składzie: instrumenty Stefan Mateusiak, Józef Kubat, Lech Wiśniewski, koniec lat siedemdziesiątych Dominik Madej, wocal: Teresa i Halina Barandziak, Maria Wódz, Mirosława Kaczmarek.

W 1975r. Jan Wiśniewski został uhonorowany tytułem Człowieka Czynu Województwa Pilskiego. 8 maja 1977 roku nastąpiło odsłonięcie Pomnika Bohaterów II Wojny Światowej, który stał się miejscem odbywania uroczystości rocznicowych. Ważnym wydarzeniem w 1979 roku była sesh6ja popularnonaukowa na temat: „Zbrodni Wehrmachtu na Ziemi Złotowskiej – obóz dla internowanych w Lipce” zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Pile. W latach osiemdziesiątych odrodził się amatorski ruch artystyczny, a największe sukcesy odnosił już kabaret „CEP” wyśmiewający paradoksy życia codziennego i prezentujący wysoki poziom artystyczny.
Kabaret „CEP”, ukochane dziecko Jana Wiśniewskiego, zdobył I nagrodę w 3 Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Zawoi, nash7tępnie w Przytocznej. Kontynuacja z lat 70 nowy skład kabaretu w od 1984r. do 1988r. kierownikiem muzycznym zostaje Waldemar Ratajczyk, kabaret posiada profesjonalną sekcję muzyczną m.in. Waldemar Ratajczyk – akordeon, Waldemar Antczak – skrzypce, Artur Piłat – klarnet, Lech Wiśniewski – kontrabas, Jacek Lewandowski – gitara. Początkowo duża grupa wokalna, później: Małgorzata Kurdzieko, Katarzyna Koniarska, Lucyna Kosecka, Bogusław Karbownik, Grzegorz Józefko.

Wkrótce 6 lipca 1984r. zmarł Jan Wiśniewski. Był niewątpliwie jednym z twórców najnowszej historii Lipki, a kontynuacji Jego dzieła podjął się najstarszy syn Lech, który w tym samym roku został pełniącym obowiązki dyrektora GOK. Wkrótce otrzymał mianowanie, a w 2001 roku wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce.  Przez wiele lat porównywano go do Ojca i dlatego rola jego nie była łatwa.

Nowym impulsem dla dalszej działalności okazała się szeroko zakrojona współpraca ze Szkołą Podstawową w Lipce. Na004stąpiła reaktywacja „KSENI” w postaci Teatru „MAG”, który kontynuował tradycje sztuk teatralnych, prowadzonych przez Łucję Kolanko. Równolegle powstaje zespół tańca ludowego kierowany przez Katarzynę Paciorek, w historii Domu Kultury jedyny zespół tańca ludowego. Kilkanaście lat działał z dużym powodzeniem klub fotograficzny prowadzony przez Lecha Wiśniewskiego, Ryszarda Pacholika i Zbigniewa Pielę. Swoją działalność rozpoczyna Studio Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej kierowne przez Bogdana Jarząba.
h8To w Lipce odbył się I Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznycznych, I Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej – obydwa zresztą przejęte przez duże ośrodki miejskie. W końcu lat osiemdziesiątych wróciło kino. Ostatnia dekada i przełom stulecia to reorganizacja placówki i przejście pod kuratelę samorządu gminnego. Nastąpiła redukcja etatów oraz zmiana finansowania.
W strukturę GOK została włączona Gminna Biblioteka h9Publiczna prowadzona obecnie przez st. bibliotekarza Elżbietę Rachwał, st. bibliotekarza Zofię Ziach oraz mł. bibliotekarza- archiwistę Bartłomieja Kabattek. W skład biblioteki wchodzą: oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia z czytelnią dla dorosłych. 1048 czytelników ma do dyspozycji 16.929 woluminów. Biblioteka może poszczycić się znacznymi sukcesami, a ostatnie z nich to: I miejsce w konkursie ogłoszonego przez prezesa NBP pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej, pt. „Wakacje – z Ekonomią na Ty” (2003r.) oraz II miejsce w konkursie „Moja wizja rozwoju powiatu złotowskiego” (2004r.)

005Ostatnie kilkanaście lat to kontynuacja i nowe pomysły, które zakorzeniły się na dobre w środowisku. Odrodził się na 6 lat Teatr „MAG” prowadzony przez Irenę Redzimską, działają z powodzeniem zespoły taneczne oraz dziecięca grupa teatralna „Arlekin” kierowane przez Małgorzatę Karbownik. Studio Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej nie przerwalnie prowadzone przez Bogdana Jarząba. W 1999r. nastąpił powrót do tradycji dożynkowych i organizacja Powiatowych Dożynek w Lipce. Od 6 lat odbywa się każdego lata Święto Wsi Krajeńskiej, a od 5 – Krajeński Przegląd Widowisk Ekologicznych. Każdego roku już tradycyjnie młodzi amatorzy próbują swych sił w Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Do kalendarza imprez weszły już na stałe dożynki gminne oraz majowy Bezalkoholowy Festyn Rodzinny. Te cykliczne wydarzenia wrosły już w pejzaż kulturalny nie tylko Lipki lecz powiatu i regionu.
Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce (kubatura budynku 7.600m3) mieści się, podobnie jak 40 lat temu, sala widowiskowa na 300 miejsc, kawiarnia, sala kameralna, zaplecze kuchenne, scena (największa w powiecie złotowskim) z garderobą, siłownia, sala muzyczna i Izba Pamięci Narodowej z ekspoh12zycjami: obóz dla internowanych w Lipce, Związek Polaków w Niemczech, 4 Dywizja Piechoty, broń i uzbrojenie z II Wojny Światowej. Na dwóch kondygnacjach mieści się biblioteka, GOK wynajmuje też pomieszczenia na salon fryzjerski i sklep. W GOK swoją siedzibę ma Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Ośrodek Kultury z powodzeniem kieruje od 1984r. Lech Wiśniewski kontynuując dzieło Ojca i kreując swoje pomysły. W placówce zatrudnieni są: Małgorzata Karbownik – instruktor tańca, Bogdan Jarząb – instruktor muzyczny, Jolanta Jabłoński inst.. tańca zespołu :”STOKROTKI”, Marian Kukowski – kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Dominik Jaworski – operator urządzeń audiowizualnych, Krystyna Chrzanowska i Teresa Samulska – pracownice techniczne, Rozwita Schulke – główna księgowa, Iwona Głogowska – sprzedawca oraz troje bibliotekarzy wcześniej wzmiankowanych.

Gminny Ośrodek Kultury dla większości mieszkańców Lipki istniał od zawsze i stał się stałym elementem świadomości. Jubileusz czterdziestolecia obiektu, który uczestniczył w życiu społeczeństwa, pozwala na chwilę refleksji i podsumowania. Ogrom dokonań i inspirowanie działań kulturalnych i społecznych wyzwalają wśród sympatyków, obserwatorów i konsumentów kultury uczucia podziwu i uznania dla twórcy zjawiska, jakim jest GOK, Jana Wiśniewskiego i wszystkich zapaleńców znanych z imienia i nazwiska, których nie sposób wymienić i tych anonimowych. Znaleźli trwałe miejsce w historii Lipki.

h pomnik

Pomnik ku czci wyzwolicieli Lipki, żołnierzy polskich oraz bojowników o polskość tych ziem.
Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 08.05.1977 roku. Projektantem i wykonawcą pomniku jest mgr Jerzy Sobociński poznański artysta.

 

 

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.