Archiwum GOK

WIDOWISKA BATALISTYCZNE W LIPCE

  1. ,,Zdobycie Lipki,, I Widowisko Batalistyczne – rok 2003 (Zima) FILM…>>
  2. ,,Reduta Ordona,, II Widowisko Batalistyczne – rok 2003 (Jesień) FILM…>>
  3. ,,Potyczka z bolszewikami przy studni 1920 r.,, III Widowisko Batalistyczne – rok 2004 – Fotorelacja…>>
  4. ,,Tylko w polu biały krzyż…,, IV Widowisko Batalistyczne rok 2005 FILM…>>   o widowisku…>>
  5. ,,Polskie drogi,, V Widowisko Batalistyczne – rok 2006 – FILM…>>  o widowisku…>>
  6. ,,Akcja Wisła,, VI Widowisko Batalistyczne – rok 2007 FILM cz.I …>>
  7. ,,Zapomniane zwycięstwo… Powstanie Wielkopolskie 1918-1919,, VII Widowisko Batalistyczne – rok 2008 FILM cz. I…>FILM cz. II…>o widowisku…>>
  8. Kampania Wrześniowa 1939 r.” VIII Widowisko Batalistyczne – rok 2009 – FILM…>>
  9. Oręże naszych ojców” IX Widowisko Batalistyczne – rok 2010 FILM cz.I…>>   FILM cz.II…>>  FILM cz. III…>>
  10. Elegia o żołnierzach” X Widowisko Batalistyczne – rok 2011 FILM cz.I…>>   FILM cz.II…>>    FILM cz. III…>>

Celem głównym Widowisk Batalistycznych w Lipce jest edukacja historyczna młodego pokolenia Polaków. Przekazanie chlubnych tradycji oręża Wojska Polskiego, poprzez zainscenizowane sceny bitewne przekazanie treści historycznych dotyczących walk polskich żołnierzy na różnych frontach Europy i świata. Przypominanie o martyrologii społeczeństwa polskiego w czasie II Wojny Światowej. Pokaz historycznego sprzętu wojskowego oraz oryginalnych mundurów żołnierzy różnych armii biorących udział w II Woj. Światowej.

Pomysł na pierwsze widowisko zrodził się w głowach entuzjastów historii i militariów: Radosława Paciorka i Tomasza Baranowskiego mieszkańców Lipki, członków założycieli Koła Strzeleckiego przy Nadleśnictwie Lipka. Pierwszym współorganizatorem został Gminny Ośrodek Kultury w Lipce. W styczniu 2003 roku na ul. Kościuszki w Lipce, zainscenizowano obraz militarny pt. ,,Zdobycie Lipki – 1945,,. W widowisku udział wzięli wyłącznie członkowie Koła Strzeleckiego. Krótka inscenizacja pełna wybuchów, wystrzałów karabinów maszynowych oraz żołnierzy na pojazdach militarnych przypominających te z okresu II Woj. Światowej wzbudziła wielkie zaskoczenie wśród licznie zebranej publiczności a także wielki zapał i chęć tworzenia kolejnych widowisk wśród organizatorów.

Już w tym samym roku 11 listopada, przygotowano kolejne widowisko pt. ,,Reduta Ordona,, w opracowaniu i reżyserii kol. Radka Paciorka i Tomka Baranowskiego. W widowisku wykorzystano repliki oryginalnych historycznych mundurów wojska polskiego i rosyjskiego, broń białą i palną.

Kolejny rok to nowe wyzwanie, Gminny Ośrodek Kultury w Lipce przyjął rolę producenta, głównego organizatora Widowisk Batalistycznych w Lipce. Dyrektor GOK Lech Wiśniewski napisał scenariusz do kolejnego III Widowiska pt. ,,Potyczka z bolszewikami przy studni,,. 11 listopada 2004 w Lipce ulicę Kościuszki opanowały tłumy przybyłych widzów z pobliskich wsi, miasteczek i miast powiatu złotowskiego oraz powiatów przyległych. Około 1000 osób oglądało inscenizację tym razem z udziałem kawalerii polskiej, rozbudowanej scenografii, dramaturgii wydarzeń, w widowisku wzięło udział ponad 30 aktorów amatorów ubranych w historyczne mundury oraz broń palną, byli to członkowie Koła Strzeleckiego, członkowie amatorskich zespołów artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce. W Widowisku wykorzystano ścieżkę dźwiękową z efektami, melodiami żołnierskimi oraz narracją opisów wydarzeń historycznych.

Kolejne V Widowisko Batalistyczne w sierpniu 2006 będzie żywym obrazem, w którym ponad 70 aktorów amatorskiego ruchu artystycznego z gminy Lipka i powiatu złotowskiego pokaże ciężki los żołnierza polskiego oraz okrucieństwa wojny. W czasie planowanych imprez planowane są pokazy pojazdów, sprzętu i mundurów ale także przejazd kolumny historycznych pojazdów na trasie gminy Lipka.

 

Skip to content