7 Widowisko Batalistyczne „Zapomniane zwycięstwo… Powstanie Wielkopolskie 1918-1919,,

Celem głównym Widowiska jest edukacja historyczna młodego pokolenia Polaków. Przekazanie chlubnych tradycji oręża Wojska Polskiego, poprzez zainscenizowane sceny bitewne przekazanie treści, dotyczących ważnych dat historycznych naszego państwa. Przytaczając słowa artykułu Przemysława Matusika „ Polacy mają szczególny talent do wygrywania bitew i przegrywania pamięci o nich. Tak jest właśnie z powstaniem wielkopolskim, pierwszym zwycięskim zrywem narodowym, zrywem prawdziwie ludowym i powszechnym, a więc takim, o jakim marzyli nasi romantyczni spiskowcy wieku XIX. Dziś funkcjonuje ono niejako na marginesie wyobraźni historycznej przeciętnego Polaka. Polacy, o nim nie pamiętają, wielkopolanie zaś chyba je nie w pełni doceniają. Tymczasem powstanie wielkopolskie warte jest tego, by stać się ważnym elementem naszej zbiorowej pamięci…„ Podczas imprezy zaprezentujemy historyczne mundury żołnierzy różnych armii biorących udział w I Woj. Światowej. Kolejne VII Widowisko Batalistyczne będzie żywym obrazem, w którym ponad 120 aktorów amatorskiego ruchu artystycznego z gminy Lipka i powiatu złotowskiego pokaże w warunkach plenerowych przebieg Powstania Wielkopolskiego z komentarzem historycznym mówiącym również o tym, że żołnierze Armii Wielkopolskiej, prosto z okopów powstańczych, udali się na odsiecz oblężonego Lwowa, uczestniczyli chwalebnie w walkach 1920 roku na kresach wschodnich, na froncie litewsko-białoruskim. Niemały wpływ wywarło Powstanie Wielkopolskie na aktywność niepodległościową wszystkich Polaków zamieszkałych w zaborze pruskim, na Śląsku i Pomorzu.

 

Skip to content