«

»

Link

 

Historia

Działająca obecnie orkiestra_his1, została założona 04 października 1994r. z inicjatywy Pana Michała Rugowskiego, nieżyjącego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce przy dużym wsparciu Wójta Gminy Lipka Pana Wojciecha Kurdzieko. Orkiestra Dęta działała przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce. Kierownictwo nad Orkiestrą objął Pan Marian Kukowski. Pierwszy nabór młodych adeptów odbył się w szkołach podstawowych gminy Lipka, Batorowie i Lipce. Początkowo Orkiestra liczyła od 15 do 19 instrumentalistów. Grano na starych, pamiętających lata 50-te instrumentach przejętych po Orkiestrze Dętej ze Scholastykowa. Młodzi adepci gry na instrumentach dętych rozpoczęli próby w październiku 1994r., by już w lutym ’95r. dać pierwszy publiczny koncert w Debrznie. Koncert Orkiestry został przyjęty bardzo dobrze przez miejscową publiczność, dzięki temu wzrosła mobilizacja i zaangażowanie członków zespołu do wytężonej pracy, prób oraz kolejnych występów przed publicznością.
Koncerty Orkiestry, towarzyszyły niemal wszystkim uroczystościom gminnym. Szybko powiększał się repertuar utworów granych na wielu koncertach, w okolicznych miejscowościach naszej gminy oraz sąsiadów przyległych powiatów.
Od początku istnienia, Młodzieżowa Orkiestra Dęta jest zrzeszona w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w Oddziale Nadnoteckim w Pile. W orkiestrze jest bardzo duża rotacja muzyków powodowana odchodzeniem młodzieży do szkół wyższych, bądź podejmowaniem przez nich pracy poza miejscem zamieszkania. Warto podkreślić, że trzech muzyków systematycznie gra w naszej Orkiestrze od 10 lat. są nimi: Maciej Wiśniewski, Dariusz Hajzer i Tomasz Jagusz.
Wspólne muzykowanie jest pasją młodych ludzi. W każdy koncert wkładają wiele serca, a każdy występ jest wielkim przeżyciem artystycznym dla każdego muzyka.
Orkiestra w okresie 15 lat działalności zdobyła wiele wyróżnień, dyplomów uznania, a także pozytywnej oceny władz samorządowych oraz lokalnego społeczeństwa. Powyższe zobowiązują do starań o utrzymanie wysokiej formy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta nadal uświetnia swoją obecnością wszystkie uroczystości państwowe, rocznicowe a także kościelne w gminie Lipka, w powiecie złotowskim oraz wielu uroczystościach w przyległych powiatach a także koncertowała: w Warszawie, Poznaniu, Zakopanem, Krakowie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Koronowie, Chojnicach, Sępólnie, Pile, Chodzieży, Osieku, Szamocinie, Ujściu,.
W ciągu 15 lat istnienia Orkiestra zagrała 600 różnych koncertów podczas uroczystości, ale również koncertów w szkołach, na imprezach strażackich, koncertów estradowych w Domach Kultury.
orkiestra_hisMłodzieżowa Orkiestra Dęta czterokrotnie wyjeżdżała na kilkudniowy przegląd Orkiestr Dętych do Niemiec, uczestnicząc w Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Rastede, zajmując w swoich kategoriach II i III miejsce. Przez 12 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta działała przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce. Jej siedzibą był Dom Strażaka a opiekunem finansowym; Urząd Gminy w Lipce. W 2007 roku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta na mocy porozumienia zmieniła siedzibę oraz sposób finansowania, przechodząc do Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce. Dużym wsparciem dla zespołu okazały się dobre warunki lokalowe, zakup nowych instrumentów muzycznych a także systematyczna dotacja Rady Gminy Lipka na działalność bieżącą zespołu.
Od 13 lat orkiestra współpracuje z Orkiestrą z Kamienia Krajeńskiego oraz 10 lat z Orkiestrą z Zakrzewa. Na ważne i duże imprezy Orkiestry te integrują się w jedną 40 osobową grupę. W 2009 roku Naszą Orkiestrę zasilili muzycy z byłej Orkiestry Dętej z Sępólna Krajeńskiego, która uległa rozwiązaniu, tym samym młodzież zasiliła szeregi Lipkowskiej Orkiestry, nad którą kierownictwo nadal sprawuje Kapelmistrz Marian Kukowski.

Skip to content