«

»

Mar 29

Historia GOK

Historia
DZIEJE DOMU KULTURY W LIPCE

Na początku była “KSENIA”, amatorska grupa teatralna utworzona przez Jana Wiśniewskiego na początku lat pięćdziesiątych. Zaczynali od wystawienia “Zemsty” i “Pana Jowialskiego” Aleksandra Fredry oraz “Niemców” Leona Kruczkowskiego. W 1959 roku “Głos Pracy” pisał: “bez świetlicy, beh1z fachowej pomocy reżyserskiej poziom sztuk zapewnia jedno z pierwszych miejsc w eliminacjach wojewódzkich (ówczesnego województwa koszalińskiego – przypis I.R.). Godna pochwały jest wytrwałość młodych ludzi, którzy przed południem pracują na stanowiskach referentów w GS, (Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” przypis I.R.) a w długie wieczory w tych samych pokoikach odbywają próby, aby później objechać kilkanaście okolicznych wsi. Zapłata dla nich to uznanie i oklaski. Kierownikiem zespołu, reżyserem i scenografem jest Jan Wiśniewski.”

Aktorzy teatru h15“KSENIA” inspirowani przez swego przywódcę zainicjowali wybudowanie w czynie społecznym domu kultury. Ogółem koszt budowy wyniósł 4.350,000 zł w tym dotacje 1.450.000zł, a 2.900.000zł to środki własne. Dom Kultury powstał dlatego, że miejscowa społeczność poparła tę ideę, a ludzie oprócz pomocy finansowej wykonywali wszelkie możliwe prace budowlan001e. Nie zważano na falę zewnętrznej krytyki określającej przedsięwzięcie jako fantazję, a nawet kryminał. Budowę rozpoczęto 13 maja 1961 roku, a uroczyste otwarcie Gromadzkiego Ośrodka Kultury miało miejsce 22 lipca 1965 r. Był to z pewnością dzień triumfu Jana Wiśniewskiego i tych którzy Go wspierali. Dom Kultury był największym obiektem na wsi w woj. koszalińskim i jednym z największych w kh2raju.

Ponure lata sześćdziesiąte to dla rozwoju kultury w Lipce “złote lata”. GOK tętnił życiem, a jeden z dziennikarzy określił to “działalnością z odrobiną szaleństwa”. Już w 1965 roku założono 13 zespołów artystycznych i klubów zainteresowań, a kierowali nimi miejscowi nauczyciele i były to m.in.: zespół muzyczny i estradowy, który tworzyli bracia Wagnerzy z solistkami Panią Zofią Osesek i Rozwitą Weiland, która jednocześnie prowadziła zesph3ół wokalny “Kropeczki”. Dwa zespoły teatralne: wspomniany “Ksenia” oraz dziecięca grupa teatralna prowadzona przez Zofię Osesek i Ludwikę Romanowską , klub szachowy, klub kronikarski, Klub Młodego Rolnika.
W 1965 roku miał miejsce Powiatowy Zlot Młodzieży ze szkół rolniczych, a Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina tu, w Lipce przygotował premierę sztuki “Wdowy”. Występowały gościnnie teatry z Koszalina, Grudziądza i Warszawy. Odbywały się koncerty muzyki kameralnej, a popularny wówczas “Wesoły autobus” był sensacją w okolicy. Nic więc dziwnego, że Jan Wiśniewski uczestniczył w roli delegata na Zjeździe Kultury Polskiej w 1966 r. Kolejne lata to kilkadziesiąt spektakli teatrów zawodowych, np. “Dzika kaczka” Ibsena czy “Krakowiacy i górale” z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.h4
Trudno było zliczyć odbyte spotkania z literatami czy aktorami, np. St. Mikulskim, H. Bielicką, Wł. Kowalskim. W GOK rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich pod kierownictwem Ireny Paciorek, chór mieszany w liczbie 50 osób oraz dziecięcy zespół akordeonowy “Liliput” prowadzony przez Franciszka Gołła. Ruszyło też kino. W 1967 z wielką pompą nadano GOK i Gromadzkiej Bibliotece Publicznej imię 4 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego. Ewenementem w skali kraju było otwarcie pierwszej wiejskiej izby pamięci narodowej poświęconej walkom żołnierzy 4 Dywizji Piechoty. Miało też miejsce sympozjum na temat historii tejże Dywizji.
Wielką rangę uroczystości nadawała obecność szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. 003dywizji Józefa Urbanowicza. W 1968 roku GOK został najlepszą placówką kulturalno-oświatową województwa koszalińskiego. Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało GOK w Lipce mikrobus. Koniec lat 60 to działalność muzyczna zespołów instrumentalno wokalnych “Szafiry” prowadzonego przez Henryka Karnasa z braćmi i najmłodszym wówczas perkusistą Leszkiem Domagałą, zespołu dancingowego Krzysztofa Grabka z nie zapomnianym Witkiem Adlerem a także Witkiem Olejarczykiem i wieloma innymi młodymi muzykami.

Lata siedemdziesiąte 002przyniosły dalszy rozkwit działalności kulturalnej i oświatowej. Pracujący tu od lat Uniwersytet Powszechny stał się najlepszym w województwie. Nadal renomowane teatry odwiedzały Lipkę. Dała też koncert Orkiestra Filharmonii Koszalin, występowała Opera Bałtycka, a także zespoły estradowe m. in.: Czerwono – Czarni, Trubadurzy, Mieczysław Foog, cygański “Tabor” Kasia Sobczyk i inni.. W tym okresie GOK przygotował własne inscenizacje, z którymi objeżdżał wiele miejscowości. Były to m.in. “O lepsze jutro” czy “Ballada o kubku żołnierskim”.

W 1976 roku rozpoczął swój żywot kabaret “CEP”, którego dewizą było “Śmiać się z siebie”h5. W latach siedemdziesiątych rozpoczęło swoją działalność Społeczne Ognisko Muzyczne prowadzone przez Władysława Cześniowskiego, w latach późniejszych przez Agnieszkę Górską. Powstaje zespół instrumentalno wokalny “CORNUS” w składzie: instrumenty Stefan Mateusiak, Józef Kubat, Lech Wiśniewski, koniec lat siedemdziesiątych Dominik Madej, wocal: Teresa i Halina Barandziak, Maria Wódz, Mirosława Kaczmarek.

W 1975r. Jan Wiśniewski został uhonorowany tytułem Człowieka Czynu Województwa Pilskiego. 8 maja 1977 roku nastąpiło odsłonięcie Pomnika Bohaterów II Wojny Światowej, który stał się miejscem odbywania uroczystości rocznicowych. Ważnym wydarzeniem w 1979 roku była sesh6ja popularnonaukowa na temat: “Zbrodni Wehrmachtu na Ziemi Złotowskiej – obóz dla internowanych w Lipce” zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Pile. W latach osiemdziesiątych odrodził się amatorski ruch artystyczny, a największe sukcesy odnosił już kabaret “CEP” wyśmiewający paradoksy życia codziennego i prezentujący wysoki poziom artystyczny.
Kabaret “CEP”, ukochane dziecko Jana Wiśniewskiego, zdobył I nagrodę w 3 Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Zawoi, nash7tępnie w Przytocznej. Kontynuacja z lat 70 nowy skład kabaretu w od 1984r. do 1988r. kierownikiem muzycznym zostaje Waldemar Ratajczyk, kabaret posiada profesjonalną sekcję muzyczną m.in. Waldemar Ratajczyk – akordeon, Waldemar Antczak – skrzypce, Artur Piłat – klarnet, Lech Wiśniewski – kontrabas, Jacek Lewandowski – gitara. Początkowo duża grupa wokalna, później: Małgorzata Kurdzieko, Katarzyna Koniarska, Lucyna Kosecka, Bogusław Karbownik, Grzegorz Józefko.

Wkrótce 6 lipca 1984r. zmarł Jan Wiśniewski. Był niewątpliwie jednym z twórców najnowszej historii Lipki, a kontynuacji Jego dzieła podjął się najstarszy syn Lech, który w tym samym roku został pełniącym obowiązki dyrektora GOK. Wkrótce otrzymał mianowanie, a w 2001 roku wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce.  Przez wiele lat porównywano go do Ojca i dlatego rola jego nie była łatwa.

Nowym impulsem dla dalszej działalności okazała się szeroko zakrojona współpraca ze Szkołą Podstawową w Lipce. Na004stąpiła reaktywacja “KSENI” w postaci Teatru “MAG”, który kontynuował tradycje sztuk teatralnych, prowadzonych przez Łucję Kolanko. Równolegle powstaje zespół tańca ludowego kierowany przez Katarzynę Paciorek, w historii Domu Kultury jedyny zespół tańca ludowego. Kilkanaście lat działał z dużym powodzeniem klub fotograficzny prowadzony przez Lecha Wiśniewskiego, Ryszarda Pacholika i Zbigniewa Pielę. Swoją działalność rozpoczyna Studio Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej kierowne przez Bogdana Jarząba.
h8To w Lipce odbył się I Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznycznych, I Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej – obydwa zresztą przejęte przez duże ośrodki miejskie. W końcu lat osiemdziesiątych wróciło kino. Ostatnia dekada i przełom stulecia to reorganizacja placówki i przejście pod kuratelę samorządu gminnego. Nastąpiła redukcja etatów oraz zmiana finansowania.
W strukturę GOK została włączona Gminna Biblioteka h9Publiczna prowadzona obecnie przez st. bibliotekarza Elżbietę Rachwał, st. bibliotekarza Zofię Ziach oraz mł. bibliotekarza- archiwistę Bartłomieja Kabattek. W skład biblioteki wchodzą: oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia z czytelnią dla dorosłych. 1048 czytelników ma do dyspozycji 16.929 woluminów. Biblioteka może poszczycić się znacznymi sukcesami, a ostatnie z nich to: I miejsce w konkursie ogłoszonego przez prezesa NBP pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej, pt. “Wakacje – z Ekonomią na Ty” (2003r.) oraz II miejsce w konkursie “Moja wizja rozwoju powiatu złotowskiego” (2004r.)

005Ostatnie kilkanaście lat to kontynuacja i nowe pomysły, które zakorzeniły się na dobre w środowisku. Odrodził się na 6 lat Teatr “MAG” prowadzony przez Irenę Redzimską, działają z powodzeniem zespoły taneczne oraz dziecięca grupa teatralna “Arlekin” kierowane przez Małgorzatę Karbownik. Studio Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej nie przerwalnie prowadzone przez Bogdana Jarząba. W 1999r. nastąpił powrót do tradycji dożynkowych i organizacja Powiatowych Dożynek w Lipce. Od 6 lat odbywa się każdego lata Święto Wsi Krajeńskiej, a od 5 – Krajeński Przegląd Widowisk Ekologicznych. Każdego roku już tradycyjnie młodzi amatorzy próbują swych sił w Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Do kalendarza imprez weszły już na stałe dożynki gminne oraz majowy Bezalkoholowy Festyn Rodzinny. Te cykliczne wydarzenia wrosły już w pejzaż kulturalny nie tylko Lipki lecz powiatu i regionu.
Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce (kubatura budynku 7.600m3) mieści się, podobnie jak 40 lat temu, sala widowiskowa na 300 miejsc, kawiarnia, sala kameralna, zaplecze kuchenne, scena (największa w powiecie złotowskim) z garderobą, siłownia, sala muzyczna i Izba Pamięci Narodowej z ekspoh12zycjami: obóz dla internowanych w Lipce, Związek Polaków w Niemczech, 4 Dywizja Piechoty, broń i uzbrojenie z II Wojny Światowej. Na dwóch kondygnacjach mieści się biblioteka, GOK wynajmuje też pomieszczenia na salon fryzjerski i sklep. W GOK swoją siedzibę ma Centrum Inicjatyw Lokalnych “Tilia” oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Ośrodek Kultury z powodzeniem kieruje od 1984r. Lech Wiśniewski kontynuując dzieło Ojca i kreując swoje pomysły. W placówce zatrudnieni są: Małgorzata Karbownik – instruktor tańca, Bogdan Jarząb – instruktor muzyczny, Jolanta Jabłoński inst.. tańca zespołu :”STOKROTKI”, Marian Kukowski – kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Dominik Jaworski – operator urządzeń audiowizualnych, Krystyna Chrzanowska i Teresa Samulska – pracownice techniczne, Rozwita Schulke – główna księgowa, Iwona Głogowska – sprzedawca oraz troje bibliotekarzy wcześniej wzmiankowanych.

Gminny Ośrodek Kultury dla większości mieszkańców Lipki istniał od zawsze i stał się stałym elementem świadomości. Jubileusz czterdziestolecia obiektu, który uczestniczył w życiu społeczeństwa, pozwala na chwilę refleksji i podsumowania. Ogrom dokonań i inspirowanie działań kulturalnych i społecznych wyzwalają wśród sympatyków, obserwatorów i konsumentów kultury uczucia podziwu i uznania dla twórcy zjawiska, jakim jest GOK, Jana Wiśniewskiego i wszystkich zapaleńców znanych z imienia i nazwiska, których nie sposób wymienić i tych anonimowych. Znaleźli trwałe miejsce w historii Lipki.

h pomnik

Pomnik ku czci wyzwolicieli Lipki, żołnierzy polskich oraz bojowników o polskość tych ziem.
Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 08.05.1977 roku. Projektantem i wykonawcą pomniku jest mgr Jerzy Sobociński poznański artysta.

 

 

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Skip to content