«

»

Kwi 07

2022-04-06 Palemki krajeńskie

Dnia 6.04.2022 r. Członkowie Koła historycznego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipce wykonywali palemki krajeńskie
z krepiny pod opieką instruktora GOK Lipka – Małgorzaty Karbownik.