2020-02-27 Aktywni 55 plus “Sami Swoi”- Zajęcia komputerowe