2019-08-14 Zajęcia komputerowe Klubu Seniora ,,Sami Swoi’’

Od 7.08-14.08.2019 r. odbyły się zajęcia komputerowe dla chętnych z Klubu Seniora ,, Sami Swoi’’. Zajęcia poprowadził Bartłomiej Kabattek z pomocą Joanny Kucharskiej.