2016-09-16 Zajęcia MANUALNE – spotkanie organizacyjne