2016-06-19 Wycieczka Szlakiem starych cmentarzy gminy Lipka

Wycieczka Szlakiem starych cmentarzy gminy Lipka : Debrzno Wieś -cmentarz ewangelicki poł.XIXw. , cmentarz żydowski poł.XVIIIw., Łąkie-cmentarz ewangelicki poł.XIXw. , Trudna -cmentarz ewangelicki pocz.XXw., Kiełpin -cmentarz ewangelicki poł.XIXw. , Góra Zamkowa -Kiełpin.