«

»

Kwi 15

2019-04-05 Wielkanocny konkurs plastyczny

„PALMA WIELKANOCNA” / „WIELKANOCNE JAJO”

Komisja w składzie:

– Danuta Kuszel

– Iwona Smyka

– Halina Grocka

w konkursie na „Palmę Wielkanocną” przyznała :

I miejsce – Grupie „Zuchy” z Przedszkola Gminnego w Lipce

II miejsce – Pracowni Kulturalno-Teatralnej z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipce

III miejsce – Grupie „Ananasy” z Przedszkola Gminnego w Lipce

wyróżnienia:

– rodzina Jopek

– sołectwo Nowe Potulice.

W konkursie na „Wielkanocne Jajo”:

I miejsce – Grupa „Biedronki” z Przedszkola Gminnego w Lipce

II miejsce – Grupa „Kangury” z Przedszkola Gminnego w Lipce

III miejsce – Grupa „Kreciki” z Przedszkola Gminnego w Lipce

wyróżnienia:

– Grupa „Smoczki” z Przedszkola Gminnego w Lipce

– Pracownia Artystyczna z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipce

Prace indywidualne „Wielkanocne Jajo”:

I miejsce – Martyna Grabarska z mamą

II miejsce – Marysia i Staś Zych z mamą

III miejsce – Zuzanna Kordos z mamą

wyróżnienia:

– Zuzanna Korzeniowska z mamą

– Maja i Radek Goławscy z mamą

– Filip i Daria Narzyna z mamą

REGULAMIN KONKURSU
„PALMA WIELKANOCNA /
WIELKANOCNE JAJO”

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce
serdecznie zaprasza rodziny do udziału w Konkursie
pn. „PALMA WIELKANOCNA /
WIELKANOCNE JAJO”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce

II. PRZEDMIOT KONKURSU
Własnoręcznie wykonana palma wielkanocna lub
wielkanocne jajo.

III. CELE KONKURSU
– propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Wielkanocnych,
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
– stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób świątecznych,

IV. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu Gminy Lipka.

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  • Każda rodzina może zgłosić tylko jedną pracę.
  • Palma wielkanocna:

własnoręczne wykonanie,

wysokość min. 150 cm,

wykonanie z materiałów naturalnych i papierniczych

  • Wielkanocne jajo

własnoręczne wykonanie,

wysokość min. 25 cm,

– forma przestrzenna

  • Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: Imię i Nazwisko, numer telefonu
  • Dostarczenie ozdoby do Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00.
  • Odebranie pracy z Kościoła zaraz po rozstrzygnięciu konkursu
  • Odebranie nagrody do 18.04.2019 r. – po terminie nagroda przechodzi na rzecz organizatora

VI. OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. a wyniki zostaną Ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2019 r. po mszy świętej o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym w Lipce

2. Przy ocenie ozdób Komisja zastosuje następujące kryteria: pomysłowość, nowatorskość, estetyka wykonania, walory artystyczne.


3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych www.goklipka.pl, na facebooku oraz w lokalnych mediach.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji konkursu lub idei konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.